Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 24 listopad 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Omówienie spraw bieżących.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Komisji
/-/ Czesław Kuc