Informujemy, że rozpoczęły się prace remontowe sieci wodociągowej w miejscowości Podłopień - w ciągu drogi gminnej "Sobczakówka". W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Prosimy o ostrożność!
Umowę na realizację w/w zadania Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał, z końcem października, z firmą HYDROTECH PLUS Karol Urbaniak. Przedmiotem inwestycji jest wymiana starego wodociągu na długości ok. 260 mb, a jej koszt to 100 000 zł.