Osoby zainteresowane możliwością pozyskania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizację budynku jednorodzinnego  – z Programu Czyste Powietrze – zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 listopada 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy Tymbark (II piętro) o godzinie 15:00.  


Spotkanie poprowadzi Ekodoradca Gminy Tymbark, który przekaże osobom zainteresowanym szczegółowe informacje na temat merytorycznych wymogów Programu, a także w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie i w jaki sposób rozliczyć dotację.