Ma dwanaście lat i chodzi do klasy 6a Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku. Interesuje się historią, kocha książki, a ortografię i interpunkcję ma w małym paluszku. Kto to taki? Małgosia Wolfinger, laureatka Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.


Konkurs, w którym wzięła udział Małgorzata, odbywa się co roku. Jest on szczególną, aktywną formą obchodów Święta Niepodległości. Uczestnicy muszą zmierzyć się z trudnymi dyktandami dotyczącym najważniejszych postaci i wydarzeń z historii Polski. Małgosia brawurowo poradziła sobie z najeżonym ortograficznymi pułapkami tekstem traktującym o słynnych akcjach konspiracyjnych w czasie II wojny światowej, zajmując w finale V miejsce w swojej grupie wiekowej. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbyło się 17 listopada w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.


Gratulujemy Małgosi oraz Pani Ewie Kowalczyk, która przygotowała ją do konkursu! 


Katarzyna Śmiech