Wójt Gminy Tymbark uprzejmie przypomina, że 15 listopada 2021 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.


Ponadto przypominamy, że w dniu 31 października 2021 r. upłynął termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.