Wójt Gminy Tymbark informuje, że w związku z pracami odtworzeniowymi po wykonanej kanalizacji na drodze "Pasterniki" (Tymbark–Podłopień) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów od dnia 4 listopada (czwartek).
W dniu 5 listopada (piątek) droga "Pasterniki" zostanie całkowicie zamknięta z uwagi na wykonywane prace.