Zakończono remont drogi Zawadka-Zagórze.


W ramach inwestycji wykonano umocnienie, między dwoma pasami płyt, betonem zbrojonym siatką stalową na długości ok. 300 m. Wykonano również odwodnienia liniowe w poprzek drogi wraz z udrożnieniem rowów i przepustów przydrożnych.