Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, wzroście cen towarów i usług Samorząd Gminy Tymbark, mając na uwadze Mieszkańców, zadecydował o nie zwiększaniu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.


W związku z tym stawki, podobnie jak w latach ubiegłych, będą wynosić w roku 2022 - 20 zł od osoby lub 19 zł od osoby dla gospodarstw posiadających kompostownik.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022 ROKU (PDF, 404 KB)