Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 03.01.2022 r. otwarty zostanie PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tymbarku, Podłopień 276.


PSZOK będzie czynny:

  • w poniedziałek w godzinach od 7:00 do 15:00
  • oraz w czwartek w godzinach 8:00 do 16:00

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  od pracy).


ODPADY NIEPOSEGREGOWANE NIE BĘDĄ ODBIERANE !


Ilość i rodzaj przyjmowanych do PSZOK odpadów komunalnych oraz ich limity określa Regulamin PSZOK. Odpady komunalne selektywnie zebrane wymienione
w załączniku przyjmowane będą bez ograniczeń, za wyjątkiem trzech frakcji odpadów, których ilość jest limitowana, są to:

  • odpady wielkogabarytowe (100 kg na nieruchomość / lokal mieszkalny / rok),
  • opony z samochodów osobowych (8 szt. na nieruchomość / lokal mieszkalny / rok),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (150 kg na nieruchomość / lokal mieszkalny / rok).