Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku informuje, że w związku z pracami firmy Tauron, w dniu 22 grudnia 2021 roku (środa) od godziny 8.00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Podłopieniu, tj.:


  • Tymbark (Rynek, Podwisiołki, Nad Torem, ul. Armii Krajowej i osiedla sąsiadujące),
  • Podłopień,
  • Zamieście (Malarzówka, Szwabówka, Brodkówka).


Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności przerwa potrwa kilka godzin. Prace wykonuje firma zewnętrzna.