Wczoraj Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowę na remont dróg gminnych: Przymiarki, Przymiarki Leśniaki, Na Cmentarz (nad cmentarzem w Podłopieniu). Wykonawcą zadania – wyłonionym w ramach przetargu – jest PPUH DROG–BET Stanisław Kurek.


Gmina Tymbark otrzymała na w/w remont dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 173 542 zł, koszt całkowity inwestycji to ponad: 490 000 zł.


Zakres prac obejmował będzie m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie elementów odwodnienia, podbudowy i nawierzchni. Zadanie ma zostać zrealizowane do 15 maja przyszłego roku.