Gmina Tymbark w liczbach

Wraz z początkiem roku Urząd Stanu Cywilnego przygotował liczbowy wykaz mieszkańców z 2021 roku. Zestawienie zawiera między innymi ilość narodzin dzieci, zgonów oraz małżeństw.


Na koniec 2021 roku liczba mieszkańców Gminy Tymbark, zameldowanych na pobyt stały wynosiła 6 568 osób, w tym 3 214 mężczyzn oraz 3 349 kobiet. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zameldowanych zmniejszyła się o 10 osób.


W Gminie Tymbark w 2021 roku urodziło się 76 dzieci, w tym 38 dziewczynek i 38 chłopców. W poszczególnych sołectwach liczby te przedstawiają się następująco: w Piekiełku urodziło się 6 dzieci, w Podłopieniu 23, w Tymbarku 24, w Zamieściu 18, a najmniej w Zawadce – 5 dzieci. W stosunku do roku 2020 urodziło się 8 dzieci mniej.


Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom na terenie naszej gminy to Hanna, Lena oraz Gabriela, natomiast wśród chłopców były to imiona Jakub, Franciszek, Karol oraz Bartłomiej.


W 2021 roku w Gminie Tymbark zmarło 65 mieszkańców (w tym 35 mężczyzn i 30 kobiet), czyli o 7 mniej niż w poprzednim roku. W Podłopieniu zmarło 15 osób, w Tymbarku 33,w Zamieściu 7, a w Zawadce i Piekiełku zmarło 5 osób.


W ubiegłym roku na terenie naszej gminy w związek małżeński wstąpiło 20 par, a małżeństwo zawarło 71 mieszkańców.

Ponadto, jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego w 2021 roku obchodziło 19 par małżeńskich.


Gmina Tymbark liczyła na koniec 2021 roku 1 517 mieszkańców, którzy nie przekroczyli 18 roku życia, natomiast pełnoletność osiągnęło 76 osób.

W naszej gminie zameldowanych jest 209 mieszkańców, którzy ukończyli 80 lat oraz 27 mieszkańców, którzy ukończyli 90 lat.


Najstarszy mieszkaniec Gminy Tymbark w ubiegłym roku obchodził 101 urodziny.