Informacja dla rolników - zbliża się termin naboru wniosków na zwrot podatku akcyzowegoUrząd Gminy w Tymbarku informuje, że WNIOSKI NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 do 28 lutego 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

-faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022r.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Dokumenty do pobrania: