Wójt Gminy Tymbark ogłasza konkurs projektów na realizację zadań własnych gminy z zakresu Sprzyjania Rozwojowi Sportu w Gminie Tymbark


Wnioski mogą składać kluby sportowe, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Tymbark.


Na realizację zadań w ramach konkursu projektów, przeznacza się środki finansowe w budżecie Gminy Tymbark do kwoty 80.000,00 zł