W związku z otrzymanymi sygnałami od mieszkańców o częstym pojawianiu się wilków na terenie naszej gminy w miejscowości Podłopień, Tymbark pod górą Łopień i Zamieście, prosimy mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie gminy o:

  • zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych, 
  • zabezpieczenie zwierząt domowych i hodowlanych, 
  • unikanie spacerów po lesie i okolicach terenów leśnych 
  • zabezpieczenie odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższą sytuację wójt Paweł Ptaszek wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.


Więcej o wilkach na stronie:

/www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/co-zrobi...