Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że można składać wnioski o dodatek osłonowy w naszej jednostce w formie tradycyjnej oraz za pośrednictwem platformy ePuap.