ZEAS-481-43/22Tymbark, 31 października 2022 r.


OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2022 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) Wójt Gminy Tymbark ogłasza:


  • Zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji na 2022 rok., dokonaną na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy:
  • Statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci niepełnosprawnych, ustaloną na podstawie art. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.:

  • dla przedszkola (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych) – 11.025,39 zł,
  • dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych (z wyłączeniem szkół podstawowych specjalnych) – 15.806,16 zł.

  • Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tymbark – 125,98
  • Statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tymbark – 3,33
  • Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tymbark – 3,67
  • Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark – 26
  • Statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark – 0,67