Tymbark, dnia 21 października 2022 r.


ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza utrzymania zimowego dróg będących w administracji Gminy Tymbark.
  3. Omówienie ewentualnej kwestii dystrybucji preferowanego paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Czesław Kuc