W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Tymbark zwraca się z prośbą o złożenie wstępnej deklaracji dotyczącej zakupu węgla. Wstępne deklaracje można złożyć telefonicznie pod nr tel. 18 3325 637, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku lub mailowo na adres ug.tymbark@tymbark.pl.
Potrzebne informacje (imię, nazwisko, adres, telefon, oraz jakim węglem są Państwo zainteresowani). Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Tymbark na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.