Uprzejmie informujemy, że w 2022 roku z terenu Gminy Tymbark odebrano 80 ton azbestu z 28 posesji.

Sumaryczny koszt utylizacji tego surowca wyniósł 34 128 zł.