Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Bugańskiego, radnego Rady Gminy Tymbark i sołtysa wsi Zamieście. Śp. Andrzej dał się poznać jako zaangażowany radny i sołtys, a także życzliwy i uczynny kolega. Był człowiekiem o dużej charyzmie, konsekwentnie dążącym do celu. Andrzej jak mało kto potrafił w pracy na rzecz lokalnej społeczności zorganizować wokół siebie radę sołecką, a także sąsiadów i znajomych. Był otwarty na ludzi i ich problemy. Z całym zapałem angażował się w sprawy sołectwa Zamieście i całej Gminy Tymbark. Był jednym z inicjatorów zakupu budynku świetlicy, dbał o plac zabaw, przyczynił się do budowy altany, remontu świetlicy i organizacji Pikniku Świętojańskiego, a także budowy chodnika. W pracy społecznej nie szczędził własnego czasu i wysiłku. Jego zaangażowanie wykraczało poza zwykłe obowiązki radnego i sołtysa. Śmierć Andrzeja to ogromna strata dla całej naszej społeczności, w szczególności dla sołectwa Zamieście. Dla nas pozostanie wzorem postawy obywatelskiej.


        Drogi Andrzeju żegnamy Cię z wielkim smutkiem. Mamy nadzieję, że w tym drugim lepszym świecie, do którego odszedłeś znajdziesz dla siebie zajęcie i będziesz z góry patrzył na swoje dzieło wspierając nas wszystkich w naszych dalszych działaniach.


        Dziękujemy Ci, że byłeś obecny wśród nas. Zawsze będziesz w naszej pamięci.


        Do Rodziny Zmarłego kierujemy wyrazy wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach. Pogrzeb śp. Andrzeja Bugańskiego odbędzie się w Kościele w Tymbarku w dniu 25 listopada br. (piątek) o godz. 14.00.


                     Stanisława Urbańska                                                                                                                                                 Paweł Ptaszek

               Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                                                  Wójt Gminy Tymbark