W 2022 roku złożono 249 wniosków o zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W pierwszym okresie rozliczeniowym tj. w lutym złożono 133 wnioski, w drugim terminie tj. w sierpniu 116 wniosków.


Zgodnie ze złożonymi wnioskami łączna powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do produkcji rolnej położonych na obszarze gminy Tymbark w roku 2022 wyniosła 572 ha. Natomiast średnia roczna liczba sztuk bydła zgłoszona przez producentów rolnych wynosiła 513 sztuk.

Łączna kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym stanowiła kwotę 75 500,73 zł.