Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Analiza projektów uchwał na XLI Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie opinii do przedstawionych projektów.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.


Krzysztof Wiśniowski