ZAPROSZENIE

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu28 listopada 2022 r. o godz. 16:00w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Omówienia współpracy z firmą Chiramed na dalsze lata.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski