Uprzejmie informujemy, że odśnieżaniem dróg gminnych podczas sezonu zimowego 2022/2023 zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej – 18 3325 343.


Zgodnie z umową zawartą pomiędzy UG Tymbark a ZGK drogi zostały podzielone na kategorie V i VI standardu odśnieżania (standardy w infografice).

Poniżej wykaz dróg.