W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku w dniu 16 grudnia 2022 roku, odbyło  się uroczyste przekazanie 4 kompletów ubrań specjalnych i 4 szt. hełmów strażackich z oświetleniem druhom strażakom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  w Tymbarku  i Podłopieniu.


Wartość  zakupionego wyposażenia  wynosi 18.047,05 zł, z czego 8.145,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu  “ Małopolskie OSP 2022 ”.


Ubrania i hełmy przekazał naczelnikom jednostek Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

W imieniu OSP Tymbark sprzęt odebrał naczelnik jednostki druh Tomasz Kaptur  a w imieniu OSP Podłopień naczelnik druh Piotr Czyrnek.  Obecni byli również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku druh Stanisław Przybylski,  Komendant Gminny Strażaków druh Zbigniew Kaptur, insp. ds. obronnych i zarządzania kryzysowego UG Robert Nowak oraz druhowie z OSP Tymbark  i OSP Podłopień. 


Zakup osobistego wyposażenia strażaków  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz uzupełni występujące w tym zakresie braki.


Robert Nowak