Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zapoznanie radnych z projektem umowy w zakresie zmiany zagospodarowania terenu w obrębie działki gminnej 536 i działki 538 będącej własnością TYMBARK MWS ws. budowy hali magazynowej.
  • Analiza projektów uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.

opinii do przedstawionych projektów.Przewodniczący Komisji

/-/

Krzysztof Wiśniowski