Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że rodziny, którenie złożyły wniosku o dodatek osłonowy w terminie do 31 stycznia 2021r mogą nadal składać wnioski w naszym Ośrodku.


Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).


Informujemy również, że na dzień 17 lutego 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tymbarku zostało złożonych 440 wniosków o dodatek osłonowy.


Liczba wniosków złożonych wg liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • gospodarstwo 1 osobowe –117 wniosków
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 113 wniosków
  • gospodarstwo4-5 osobowe – 159 wniosków
  • gospodarstwo co najmniej6 osobowe– 51 wniosków

Planowana kwota do wypłaty świadczeń dla mieszkańców w ramach złożonych wniosków wynosi 351 000,00 zł.

Pierwsze wypłaty dodatków osłonowych dla mieszkańców Gminy będą realizowane zgodnie z ustawą do 31 marca 2022 roku.


Do pobrania:

Wniosek

Klauzula informacyjna