Zarządzenie Nr SG.0050.27.2022

Wójta Gminy Tymbark z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej, celem rozstrzygnięcia złożonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Tymbark w 2022 roku.


Treść zarządzenia w załączniku.