W Szkole Podstawowej w Tymbarku w dniu 23 lutego bm.  miało miejsce spotkanie szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej i ratownictwa przedmedycznego dla uczniów  klas ósmych. 


Zastępca  dyrektora placówki, Pani Beata Pachowicz  powitała uczestników oraz instruktorów.

Tuż po powitaniu inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej, instruktor ochrony ludności cywilnej - Robert Nowak zapoznał młodzież z zagadnieniami z zakresu  obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wykład rozpoczął od stanu prawnego i organizacji obrony cywilnej, następnie omówił:

  • zagrożenia czasu pokoju i wojny, 
  • system wykrywania i alarmowania, 
  • ewakuację, organizację służb ratowniczych w gminie  
  • międzynarodowe prawo humanitarne w tym konwencje genewskie i protokoły dodatkowe.

Również na tym spotkaniu szkoleniowym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku Małgorzata Giza, Adam Kapturkiewicz i Karol Natonek przeprowadzili wśród młodzieży naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem fantoma i defibrylatora. 

Tego typu zajęcia będą realizowane w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.