Dnia 21 lutego wójt Gminy Tymbark ogłosił zamówienie na roboty budowalne związane z modernizacją drogi „Sobczakówka” w miejscowości Podłopień. 

Oferty wraz z załącznikami można składać w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://ug-tymbark.ezamawiajacy.pl.


Zamówienie obejmuje obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi wraz z remontem elementów odwodnienia. 

Ogólny zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, elementy odwodnienia, umocnienie korpusu drogi, podbudowy, roboty montażowe, podbudowy i nawierzchnie.


Termin składania ofert: 8 marca 2022 roku.


Zarządzenie i treść ogłoszenia o zamówieniu w załączniku.