W połowie stycznia Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek ogłosił przetarg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice.

Zakres robót na drodze powiatowej obejmuje między innymi:


·wykonanie odwodnienia,

·budowa chodnika,

·przebudowa drogi, poszerzenia, odbudowa po przekopach,

·przebudowa bazy teletechnicznej,

·przebudowa sieci kablowej niskiego napięcia.


Urząd Gminy w Tymbarku informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 roku dokonano otwarcia ofert na przebudowę odcinka drogi powiatowej Zamieście-Słopnice. Wpłynęło 5 ofert, których wycena mieściła się w przedziale 1 295 244,96zł – 2 281 000,00zł. Obecnie trwa ocena nadesłanych ofert.