Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego

i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w na posiedzeniu w dniu 22 luty 2022r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza projektów uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie

opinii do przedstawionych projektów.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Krzysztof Wiśniowski