Apel do mieszkańców Tymbarku!


Uchodźcy przebywający u osób prywatnych na terenie naszej gminy, które nie zostały skierowane do miejsca czasowego zamieszkania przez punkt recepcyjny (zlokalizowany na przejściach granicznych lub Dworcu PKP w Krakowie), proszone są o kontakt z Panią Dorotą Ogórek w GOPS Tymbark (693 721 301), celem przekazania danych osobowych do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie.

Wypełniony druk prosimy przekazywać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.