INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku działań wojennych prowadzonych na Ukrainie na terenie naszej Gminy przebywają 32 rodziny ukraińskie tj. łącznie 70 osób, w tym 36 dzieci w wieku o 3 miesięcy do 15 lat (stan na dzień 11 marca 2022r.). Rodzinom udzieliły pomocy w formie zamieszkania osoby prywatne, jak również gospodarstwa agroturystyczne, prowadzące swoją działalność na terenie Gminy, które zostały zgłoszone do rejestru zakwaterowania do Wojewody Małopolskiego przez Wójta Gminy.


Z każdą rodziną została przeprowadzona rozmowa, podczas której pracownicy GOPS okazali wsparcie w tym trudnym czasie oraz przekazali informacje dotyczące możliwości skorzystania zarówno z pomocy naszej jednostki, wsparcia psychologicznego, pomocy rzeczowej w formie środków higienicznych, czystości, żywności, zapisania dzieci do szkół podstawowych czy przedszkola. Obecnie do szkół podstawowych zostało zapisanych i już uczęszcza 14 uczniów. Dzieci te otrzymały wsparcie w nowym otoczeniu od nauczycieli i uczniów klas, do których zostali dołączeni. Planowane jest również przyjęcie dzieci do przedszkola.


Ponadto została utworzona zakładka na stronie internetowej Urzędu Gminy „Pomoc dla Uchodźców” https://www.tymbark.pl/urzad-gminy/wladze-gminy-sprawy-urzedowe, gdzie znajdują się informacje ważne dla obywateli ukraińskich.

W dniach od 28 lutego do 1 marca 2022 r. została zorganizowana zbiórka rzeczy, według wykazu umieszczonego na stronie internetowej Gminy dla mieszkańców Ukrainy. Mieszkańcy Gminy odpowiedzieli na apel, za co im serdecznie dziękujemy.

Rzeczy, które zebrano zostały posegregowane, opisane i przekazane do magazynów Powiatowej Straży Pożarnej w Limanowej. Dziękujemy pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku i Zawadce, przedstawicielom "Strzelca" oraz Firmom, które włączyły się do naszej zbiórki. Łącznie przekazano 16 palet towaru.

Pracownicy GOPS przekazali również 9 rodzinom przebywającym w naszej Gminie pomoc rzeczową.

Od 10 marca br. przekazywane są rodzinom karty telefoniczne Orange by mogły bez kosztowo kontaktować się z krewnymi zarówno na Ukrainie czy w Polsce.