Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) w Sali Narad w Urzędzie Gminy Tymbark (II piętro) o godzinie 1400.

Spotkanie poprowadzi Ekodoradca Gminy Tymbark, który przekaże osobom zainteresowanym szczegółowe informacje na temat merytorycznych wymogów Programu, a także w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie i rozliczyć dotację, która obejmuje m.in. wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, stolarkę okienną i drzwiową, instalację fotowoltaiczną.