Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w 2022 roku, Wójt Gminy Tymbark podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy na realizacje zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Zawarto umowy ze Stowarzyszeniem Sportowym Tymbark – Tennis Club na zadanie pt. ”Prowadzenie zajęć sportowych i imprez oraz zakup sprzętu sportowego”, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic na zadania pt. „Podróże małe i duże – Włóczykije z Piekiełka”, „Organizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży z Gminy Tymbark”, „Zajęcia teatralne – Teatr i jego tajemnice”, „Dance Little Stars – zajęcia z grupami tanecznymi”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tymbarku pt. „Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton – w przededniu trzydziestolecia”.