23 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się spotkanie z Ukraińcami przebywającymi na terenie Gminy Tymbark. Organizatorami tej konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy na czele z wójtem, Pawłem Ptaszkiem.


Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych, pomocy społecznej, pomocy medycznej, zatrudnienia, edukacji oraz wydarzeń kulturalnych.  Treść prezentacji oraz przemówienia poszczególnych uczestników były na bieżąco tłumaczone w języku ukraińskim. W spotkaniu wzięły udział również przedstawicielki Starostwa Powiatowego, które przybliżyły Ukraińcom warunki zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wygłoszeniu najważniejszych informacji uczestnicy mogli zadawać pytania, dotyczące ich pobytu na terenie naszej gminy.


Po spotkaniu wszyscy udali się na poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu. Ponadto firma Maspex dostarczyła soczki oraz musy dla młodszych uczestników spotkania.