Tymbark, dnia 1 marca 2022r.


ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wizja lokalna i omówienie spraw związanych z drogami w miejscowości Podłopień.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Czesław Kuc