Regulamin i karta zgłoszeniowa zawodów strzeleckich w załącznikach.