Kwalifikacja wojskowa na terenie gminy Tymbark odbywać się będzie w dniach 12.05.2022 r. - 13.05.2022 r. w Hotelu Siwy Brzeg, ul. Bronisława Czecha 4,

34-600 Limanowa.


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy obowiązkowo zabrać ze sobą:

  • zdjęcie,
  • dowód osobisty/paszport,
  • świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
  • prawo jazdy,
  • dokumenty leczenia,
  • datę urodzenia rodziców i rodzeństwa.

Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się kwalifikacją wojskową w Urzędzie Gminy Tymbark – 18 33 40 147