Po pandemicznej przerwie do Gminy Tymbark powróciła tradycja Konkursu Palm. Mieszkańcy Piekiełka i Tymbarku chętnie i tłumnie wzięli w nich udział, prezentując pięknie przystrojone palmy.


Pierwszy konkurs odbył się w Piekiełku, a jego organizatorami było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic. Dzieci z dumą prezentowały przyniesione palmy, a jury zadbało, aby każdy otrzymał upominek. Za pierwsze miejsce pan dr Paweł Ptaszek wręczył uczestnikom nagrodę specjalną wójta Gminy Tymbark. Pojawiła się również nagroda za najmłodszego uczestnika oraz za najbardziej pomysłową palmę.


Z kolei na tymbarskim rynku konkurs odbył się po mszy świętej o 11:30 po poświęceniu palm. Organizatorami była Rada Sołecka w Tymbarku z Sołtysem - panem Andrzejem Ligasem na czele oraz proboszcz parafii dr Jan Banach. Wójt Gminy Tymbark objął patronatem honorowym to wydarzenie, a pan Stanisław Przybylski w roli konferansjera zadbał o odpowiednią prezentację palm wszystkich uczestników.


Jurorzy przyznali 3 pierwsze miejsca. 1 miejsce i nagrodę specjalną wójta Gminy Tymbark otrzymał Emil Kuc, który wraz z rodziną wykonał najwyższą palmę. Kolejne 1 miejsce i nagrodę specjalną od Rady Sołeckiej w Tymbarku otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich również z Tymbarku. Panie z Koła wykonały dwie palmy tematyczne w barwach polskich i ukraińskich. Ostatnie 1 miejsce przypadło rodzinie Stelmachów. Nagrodę za 2 miejsce otrzymał Hubert Twaróg, a na 3 miejscu uplasowali się autorzy palmy z grupy "Muminków" z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku. Wśród wykonawców należy wymienić również dzieci przybyłe z Ukrainy.


Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia wraz z nagrodami.


Serdecznie dziękujemy sponsorom - Maspexowi, Hydrokapowi, Spółdzielni Mleczarskiej, firmie Uchacz oraz MTM Galicja.