W dniu dzisiejszym w Bibliotece Publicznej w Tymbarku miały miejsce obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W planie uroczystości pojawiło się wręczenie nagród laureatom zawodów strzeleckich, uroczyście przekazano Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a także wygłoszono wykład na temat Zbrodni Katyńskiej.


Przed rozpoczęciem uroczystości Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek razem ze st. insp. ZS Robertem Nowakiem oraz zastępcą ds. wyszkolenia mł. insp. ZS Tadeuszem Rybką złożyli znicze pod pomnikiem Jerzego Myszkowskiego, który został rozstrzelany przez sowieckich oprawców w Katyniu.

Dalsza część uroczystości przeniosła się do Biblioteki Publicznej w Tymbarku. Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniu Wójta Gminy Tymbark, pani Barbara Janczy odczytała zwycięzców zawodów strzeleckich w kilku grupach wiekowych, którym następnie wręczono nagrody.


Następnie przystąpiono do przekazania Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Kacprowi Kordeczce. Odznaczenie wręczył pan Marcin Tatara - Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Środowisk Kombatanckich. Kacper będąc członkiem ZS “Strzelec” w Tymbarku na przestrzeni swojej działalności dba o miejsca spoczynku ofiar z terenu Gminy Tymbark, poległych za ojczyznę.


W dalszej części uroczystości pan dr Paweł Naleźniak, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie poprowadził wykład na temat Zbrodni Katyńskiej, poruszając nieznane dotąd słuchaczom wątki tej okropnej zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem, “że ludzie zawsze powinni dążyć do ujawnienia prawdy historycznej, nie bojąc się zadawać niewygodnych pytań”.


Organizatorem uroczystości był Urząd Gminy Tymbark z panem Wójtem Pawłem Ptaszkiem i st. insp. ZS Robertem Nowakiem na czele. Serdecznie dziękujemy za udział w obchodach pani Stanisławie Urbańskiej, przewodniczącej Rady Gminy, pani Jolancie Dunikowskiej-Wszołek, dyrektorce ZS im. KEN w Tymbarku, pani Ewie Skrzekut za udostępnienie sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku, pani Irenie Wilczek-Sowie za sumienne relacjonowanie wydarzeń kulturalno-patriotycznych, odbywających się na terenie naszej gminy oraz wszystkim opiekunom, nauczycielom i dyrektorom placówek szkolnych za obecność na uroczystości wraz z liczną grupą uczniów, którzy z zaciekawieniem wysłuchali wykładu dr Naleźniaka. Podziękowania należą się również pani Barbarze Janczy i ppłk. SG Dariuszowi Gizickiemu, którzy zorganizowali i przeprowadzili zawody strzeleckie.


Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie  oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.