Upływa termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Tymbark uprzejmie przypomina, że 30 kwietnia 2022 r. upływa termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.


Terminy płatności za odpady:


  • za I kwartał - do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał  - do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał - do 31 lipca danego roku,
  • za  IV kwartał - do 31 października danego roku.