Tymbark, dnia 05.04.2022 r.


ZAWIADOMIENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu, które odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Omówienie kalendarium imprez na rok 2022.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.


Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski