ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


. Porządek XXXV Sesji Rady Gminy:

  • Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Poszerzenie porządku obrad.
  • w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.
  • w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Tymbark.
  • w sprawie zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków własnych Gminy Tymbark.
  • Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku do załatwiania spraw w zakresie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  • Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady


/-/ Stanisława Urbańska