Gmina Tymbark zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystąpiła do opracowania analizy skali zjawiska ubóstwa energetycznego.


Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na trudności w utrzymaniu komfortowej temperatury oraz w spełnieniu innych podstawowych potrzeb energetycznych w domu za rozsądną cenę. Oznacza to, że ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy nie ma środków, by opłacić rachunki za ogrzewanie, naprawić niedziałający system grzewczy lub zainstalować nowy, w domu czy mieszkaniu jest ciągle zimno i wilgotno, a mieszkańcy często z tego powodu chorują. Ubóstwo energetyczne to jednak nie tylko brak komfortu związanego z odpowiednią temperaturą w domu lecz także ograniczone możliwości podgrzania wody czy korzystania z oświetlenia, a również z urządzeń domowych, takich jak lodówka, pralka, kuchenka gazowa lub elektryczna, radio, telewizor, komputer i Internet.


Istnieją 3 najistotniejsze przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego, które występują odrębnie lub potęgują się wzajemnie:

  • Ograniczone możliwości finansowe, często ubóstwo ekonomiczne, uniemożliwiające dokonywanie systematycznych opłat za energię,
  • Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna,
  • Nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii.

Prosimy aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły załączoną ankietę oraz dostarczyły ją do Urzędu Gminy Tymbark w terminie do 3 czerwca 2022 r. Złożenie ankiety pozwoli na oszacowanie wielkości zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Tymbark oraz wskazanie potencjalnych kosztów działań związanych z wyeliminowaniem powyższego zjawiska.