Urząd Gminy w Tymbarku zachęca do odwiedzenia strony internetowej www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt na której prowadzona jest lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu i uchwały antysmogowej dla Małopolski.


Jednocześnie informujemy, że na stronie https://lista-zum.ios.edu.pl dostępna jest ogólnopolska lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). W związku z rozwojem listy ZUM, dnia 30 czerwca 2022 r. nastąpi wygaszenie małopolskiej listy niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe. Po tym terminie nie będą już przyjmowane nowe zgłoszenia i lista nie będzie aktualizowana o nowe urządzenia. Małopolska lista będzie jednak wciąż obecna na stronie internetowej w wersji archiwalnej.

Przy korzystaniu z ogólnopolskiej listy należy pamiętać, że zgodnie z  uchwałą antysmogową w Małopolsce nie jest dopuszczone instalowanie kotłów na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa (bez automatycznego podajnika). Wyjątek stanowią jedynie kotły zgazowujące.