W  urokliwych zakątkach Beskidu Wyspowego od dwóch dni  trwa obóz klas wojskowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Zajęcia szkoleniowe z wykorzystaniem lin, taktyki zielonej, łączności, działań saperskich, survivalu, strzelectwa oraz ochrony przed BMR prowadzą instruktorzy z 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. 


Komendantem obozu jest  ppłk. rez. SG Dariusz Gizicki, a kadrę obozową stanowią nauczyciele z tymbarskiego Zespołu Szkół. Na obozie nie zabrakło również przedstawicieli Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku. Pogoda i zaangażowanie młodzieży w „ łaciatych mundurach „ sprzyja realizacji wszystkich zaplanowanych zadań.


Robert Nowak