Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Tymbark, obejmujący podsumowanie działalności Wójta Gminy Tymbark w 2021 roku. Zawiera on w szczególności sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz innych działań podejmowanych przez samorząd na rzecz rozwoju Gminy Tymbark. W raporcie zgromadzone zostały dane, przedstawiające demografię, finanse, sprawy społeczne, warunki życia mieszkańców oraz zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Tymbark. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Treść raportu została przedstawiona Radzie Gminy Tymbark w formie papierowej oraz jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tymbarku.


Wójt Gminy Tymbark

Paweł Ptaszek

Treść Raportu Gminy Tymbark za rok 2021